Jumaat, 9 Januari 2009

GHIBAH YANG DIBOLEHKAN

GHIBAH adalah salah satu perbuatan yang tercela dan memiliki kesan negatif yang cukup besar .Ghibah dapat mencerai-beraikan ikatan kasih sayang dan ukhuwwah sesame manusia.Seseorang yang berbuat ghibah beerti dia telah menebarkan kedengkian dan kejahatan dalam masyarakat.Walaupun telah jelas besarnya bahaya ghibah,tapi masih banyak orang yang melakukannya dan menganggap remeh bahaya ghibah ( mengumpat ) ini.Walau bagaimana pun, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan seseorang diperboleh untuk mengumpat.Namun sebelum mengetahui criteria yang membolehkan seseorang untuk melakukan ghibah,ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu ghibah . Definisi “ Ghibah ” dapat kita lihat dalam hadis Rasullullah iaitu : -

“ Engkau menceritakan kepada saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. ” Si penanya kembali bertanya : -
“ Wahai Rasullullah,bagaimanakah pendapatmu bila apa yang diceritakan itu benar ada padanya ? ” .Rasullullah menjawab :-
“ Kalau memang benar ada padanya,itu ghibah namanya.Jika tidak benar,beerti engkau telah mengada-ngada. ” ( Hadis Riwayat : Muslim,Tirmidzi,Abu Dawud dan Ahmad ) .

Berdasarkan hadis di atas telah jelas bahawa definisi ghibah ialah :
“ Menceritakan tentang diri saudara kita sesuatu yang ia benci meskipun hal itu benar ”. Ini beerti kita menceritakan dan menyebarluaskan keburukan dan aib saudara kita kepada orang lain.Allah sangat membenci perbuatan ini mengibaratkan pelaku ghibah seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri.Allah berfirman yang bermaksud : -

“ Wahai orang-orang yang beriman,jauhilah kebanyakan diri prasangka,sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain
Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain.Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu
Merasa jijik kepadanya.Dan bertaqwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang .” ( Surah Al – Hujurat : 12 ) .

Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sohih Muslim dan Riyadhu As-Shalihin,menyatakan bahawa ghibah hanya diperbolehkan untuk syara’ iaitu yang disebabkan oleh enam hal,iaitu : -

i) Orang yang “ Mazhlum ” ( teraniaya ) boleh menceritakan dan mengadukan kezaliman orang yang menzaliminya kepada seorang penguasa atau hakim atau kepada orang yang
Berkuasa memutuskan suatu perkara dalam rangka-rangka menuntut haknya .

- Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang teraniaya boleh menceritakan keburukan perbuatan orang yang menzaliminya kepada khalayak ramai.Bahkan jika ia menceritakannya
Kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan,kekuatan dan hak untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar seperti seorang pemimpin atau hakim,dengan tujuan mengharapkan bantuan atau keadilan,maka sudah jelas boleh hukumnya.Tetapi walaupun kita boleh mengumpat orang yang menzalimi kita,pemberian maaf atau menyembunyikan suatu keburukan adalah lebih baik.
ii) Meminta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar.Pembolehan ini dalam rangka “ Isti’anah ” ( minta tolong ) untuk mencegah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat ke jalan yang hak.Selain itu,ia juga merupakan kewajiban manusia untuk beramar makruf nahi munkar.Setiap muslim harus saling bahu-membahu menegakkan kebenaran dan meluruskan jalan orang-orang yang menyimpang dari hukum-hukum Allah,hingga nyata garis perbezaan antara yang haq dan yang bathil .
iii) Istifta’ ( meminta fatwa ) akan sesuatu hal.Walaupun kita diperbolehkan menceritakan keburukan seseorang untuk meminta fatwa,untuk lebih berhati-hati,ada baiknya kita hanya menyebutkan keburukan orang lain sesuai dengan yang ingin kita adukan,tidak lebih.
iv) Memperingatkan kaum muslimin dari beberapa kejahatan :
A) Apabila ada perawi,saksi atau pengarang yang cacat sifat atau kelakuannya,menurut ijma’ ulama kita boleh bahkan wajib memberitahu kepada kaum muslimin.Hal ini dilakukan untuk memelihara kebersihan syariat Ghibah dengan tujuan sperti ini jelas diperbolehkan,bahkan diwajibkan untuk menjaga kesucian hadis.Apalagi hadis merupakan sumber hakam kedua bagi kaum muslimin setelah Al-Quran .
B) Apabila kita melihat seseorang membeli barang yang cacat atau membeli budak ( mencari seorang pembantu rumah tangga ) yang pencuri,peminum dan sejenisnya,sedangkan si pembelinya tidak mengetahui.Ini dilakukan untuk member nasihat atau mencegah kejahatan terhadap saudara kita,bukan untuk menyakiti salah satu pihak
C) Apabila kita melihat seorang penuntut ilmu agama belajar kepada seseorang yang fasik atau ahli bid’ah dan kita khawatir terhadap bahaya yang akan menimpanya.Maka kita wajib menasihati dengan cara menjelaskan sifat dan keadaan guru tersebut dengan tujuan untuk kebaikan semata .
v) Menceritakan kepada khalayak tentang seseorang yang berbuat fasik atau bid’ah seperti minum-minuman keras,menyita harta orang secara paksa ,memungut pajak liar atau perkara-perkara bathil lainnya.Ketika menceritakan keburukan itu kita tidak boleh menokok tambah dan sepanjang niat kita dalam melakukan hal itu hanya untuk kebaikan.
vi) Bila seseorang telah dikenal dengan julukan si pincang,si pendek,si bisu,si buta atau sebagainya,maka kita boleh memanggilnya dengan julukan di atas agar orang lain langsung mengerti.Tetapi jika tujuannya untuk menghina maka haram hukumnya.Jika ia mempunyai nama lain yang lebih baik,maka lebih baik memanggilnya dengan nama lain tersebut .Wallahu a’alam .

Selasa, 6 Januari 2009

14 Perkara Yang Sunat Dilakukan Pada Hari Asyura

(10 Muharram, bersamaan Rabu, 7 JAN 2009 )
1. Melapangkan masa / belanja anak , suami & isteri2 fadhilat - Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun ini.
2. Memuliakan fakir miskin fadhilat - Allah akan melapangkannya dalam kubur nanti.
3. Menahan marah fadhilat - Di akhirat nanti Allah akan memasukkannya ke dalam golongan yang ridha.
4. Menunjukkan orang sesat fadhilat - Allah akan memenuhkan cahaya iman dalam hatinya.
5. Menyapu / mengusap kepala anak yatim fadhilat - Allah akan mengurniakan sepohon pokok di syurga bagi tiap-tiap rambut yang di sapunya.
6. Bersedekah fadhilat - Allah akan menjauhkannya daripada neraka sekadar jauh seekor gagak terbang tak berhenti-henti dari kecil sehingga ia mati. Diberi pahala seperti bersedekah kepada semua fakir miskin di dunia ini.
7. Memelihara kehormatan diri fadhilat - Allah akan mengurniakan hidupnya sentiasa diterangi cahaya keimanan.
8. Mandi Sunat fadhilat - Tidak sakit (sakit berat)pada tahun itu lafaz niat : 'Sahaja aku mandi sunat hari Asyura kerana Allah Taala'
9. Bercelak fadhilat - tidak akan sakit mata pada tahun itu.
10. Membaca Qulhuwallah hingga akhir seribu kali fadhilat - Allah akan memandanginya dengan pandangan rahmah diakhirat nanti.
11. Sembahyang sunat empat rakaat fadhilat - Allah akan mengampunkan dosanya walau telah berlarutan selama 50 tahun melakukannya. lafaz niat : 'Sahaja aku sembahyang sunat hari Asyura empat rakaat kerana Allah Taala' Pada rakaat pertama dan kedua selepas fatihah di baca Qulhuwallah sebelas kali.
12. Membaca 'hasbiyallahhu wani'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mannasiiru' fadhilat - Tidak mati pada tahun ini .
13. Menjamu orang berbuka puasa fadhilat - Diberi pahala seperti memberi sekalian orang Islam berbuka puasa.
14. Puasa Niat - 'Sahaja aku berpuasa esok hari sunat hari Asyura kerana Allah Taala' fadhilat - Diberi pahala seribu kali Haji, seribu kali umrah dan seribu kali syahid dan diharamkannya daripada neraka.
Insya'allah.. Semoga Bermanfaat Dan Dapat Dipanjangkan Kepada Yang Lain-Lain.